Danh mục bài viết: Quản lý công việc

Yên Bái đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chính phủ điện tử

phan-mem-van-phong-dien-tu-tai-tinh-hoa-binh-chinh-thuc-hoat-dong1

Thực hiện chính sách ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả trong ứng dụng tăng cường hệ thống nguồn nhân lực CNTT. Cho tới thời điểm hiện nay, hạ tầng CNTT của tỉnh

» Chi tiết

Tỉnh Bắc Kạn từng bước xây dựng chính quyền điện tử

Tỉnh Bắc Kạn từng bước xây dựng chính quyền điện tử

Nhằm thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Kạn đã đảy mạnh ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Để thực hiện tốt việc này, tỉnh

» Chi tiết
Page 1 of 212